Pitch Deck dla branży HR (rynek UK)

Pitch deck przykładowa realizacja

Wyzwanie

Naszym celem było stworzenie kompletnej prezentacji Pitch Deck na potrzeby brytyjskich funduszy inwestycyjnych. W momencie rozpoczęcia współpracy klient nie posiadał jeszcze żadnych materiałów dotyczących projektu, dlatego naszym największym wyzwaniem było pozyskanie danych na podstawie konsultacji z Koordynatorem Projektu.

Identyfikacja wizualna - kolory & typografia

Efekt

Stworzyliśmy kompletny Pitch Deck – od zebrania materiałów źródłowych, przez stworzenie Business Model Canvas. Przeprowadziliśmy badanie na 5 wybranych rynkach europejskich oraz zebraliśmy dane na temat konkurencji. Stworzyliśmy autorski projekt graficzny spójny z dotychczasową komunikacją wizualną klienta.

Podoba Ci się nasza realizacja?