Pitch Deck dla branży spożywczej

Wyzwanie

Największym wyzwaniem było przełożenie języka technicznego, którym posługiwał się klient w dotychczasowych opracowaniach dotyczących tego projektu, na język bardziej zrozumiały, marketingowo-sprzedażowy. Mieliśmy do dyspozycji wiele materiałów źródłowych pochodzących z różnych okresów i od różnych osób z zespołu.

Naszym zadaniem było przeanalizowanie wszystkich materiałów źródłowych, a następnie wybór informacji, które standardowo są przedstawiane w Pitch Decku.

Identyfikacja wizualna - kolory & typografia

Efekt

Pitch Deck, który stworzyliśmy był skierowany do polskich inwestorów specjalizujących się w inwestycjach na rynku B2C. Stworzyliśmy agendę i flow prezentacji. Na podstawie materiałów źródłowych od klienta, napisaliśmy sprzedażowe copy, wybraliśmy kluczowe informacje i uzupełniliśmy dane analityczne. Stworzyliśmy autorski projekt graficzny i mockupy produktowe. Dobraliśmy fonty, kolory i ikonografię.

Podoba Ci się nasza realizacja?