Zakres usług

Rodzaje stron

Warsztaty intro - badanie potrzeb i mapowanie najważniejszych celów projektu

Nasze Warsztaty Intro, bazujące na badaniu potrzeb Klienta, to pierwsze spotkanie online, które stanowi kluczowy krok w procesie tworzenia nowej strony internetowej dla Twojej firmy. To moment, w którym wspólnie kształtujemy fundamenty projektu, definiujemy cele i precyzyjnie określamy kierunek, którym chcemy podążać.

Tematy omawiane na warsztatach:

Definiowanie celów strony

Razem z Tobą identyfikujemy główne cele, jakie chcesz osiągnąć dzięki nowej stronie internetowej. Czy to zwiększenie sprzedaży, budowanie marki czy dostarczanie wartościowych informacji dla odbiorców. Razem wyznaczamy priorytety, które będą naszym punktem odniesienia w procesie projektowania mapy strony, tworzenia makiet i realizacji projektu graficznego.

Badanie potrzeb Twojej grupy odbiorców

Poznajemy Twoją grupę docelową. Analiza ich potrzeb i oczekiwań pozwoli nam dostosować treści i funkcjonalności strony do ich indywidualnych wymagań. Zupełnie innym językiem (tekstowym i wizualnym) mówimy na przykład do odbiorców na rynkach B2B i B2C. 

Analiza konkurencji

Przeglądamy konkurencję, aby zidentyfikować mocne i słabe punkty ich stron internetowych. To daje nam cenne wskazówki, jak możemy się wyróżnić i przekonać Twoich odbiorców.

Inspiracje wizualne

Przeglądamy razem inspiracje wizualne, aby zdefiniować ogólne kierunki projektowania graficznego. Budujemy moodboard określający estetykę, która będzie najlepiej oddawać charakter Twojej marki.

Określanie deadline'ów i zakresów odpowiedzialności

Kolejny etap spotkania to zdefiniowanie harmonogramu prac. Określamy również, kto jest odpowiedzialny za poszczególne etapu i jakie są oczekiwania względem każdej ze stron.

Budowanie mapy strony (UX)

Na podstawie spotkania, wspólnie tworzymy wstępny schemat, który obejmuje wszystkie istotne podstrony, ich hierarchię oraz nawigację. To kluczowy krok w zapewnieniu czytelności i intuicyjności dla użytkownika. Dowiedz się więcej o mapie strony.

Badanie potrzeb daje nam solidny fundament, na którym będziemy budować Twoją nową stronę internetową, zgodnie z przyjętymi założeniami.

Jeśli jesteś gotowy rozpocząć tę podróż razem z nami, napisz, aby umówić się na pierwsze spotkanie! Razem stworzymy stronę, która przekroczy Twoje oczekiwania i wyróżni Cię w sieci.